Ögonsjukdom

Ögat är ett unikt organ som består utav en miljon nervtrådar som överför signaler till hjärnan som vi sedan omvandlar till bilder.  Ögat kan som alla andra organ drabbas av sjukdomar, både av lättare art och allvarligare sjukdomar.

De flesta människor råkar någon gång under livet ut för lättare åkommor i ögat som ögoninfektion eller torra ögon på grund av allergi. Ögat försämras också med åren och de flesta får med åren något synfel som behöver korrigeras genom glasögon, linser och i vissa fall genom operation.

Ögonsjukdomar som påverkar synen

Grå starr (katarakt). Om cellerna i ögats naturliga lins dör och blir grå har man drabbats av grå starr. Ögats lins blir då grumlig vilket leder till synfel. Det går att behandla grå starr med RLE som innebär att läkaren byter ut den naturliga linsen mot en konstgjord lins.

Grön starr (Glaukom). Vid grön starr har synnerven skadats på grund av ett alltför hårt tryck mot ögat vilket också ger en försämrad syn. Om en person diagnostiseras för grön starr i ett tidigt stadium kan ögonen opereras med ett lyckat resultat.  Även vid grön starr kan ögonlaserteknik användas.

Glaskroppsavlossning. Ögats glaskropp är en geléaktig vätska som fyller hela ögongloben. Denna glasskropp kan lossna från näthinnan vilket gör sig till känna genom att ögonen blixtrar till. Denna ögonsjukdom är inte vanligt och drabbar främst personer i övre medelåldern. Glaskroppsavlossning kan även leda till att näthinnan lossnar.

Näthinneavlossning. Den som upplever svarta prickar och blixtrar framför ögonen bör uppsöka en läkare för att se om det rör sig om en näthinneavlossning. Om näthinnan har lossnat, ofta som en följd av glasskroppsavlossning, måste ett kirurgiskt ingrepp ske omedelbart för att förhindra blindhet.

Ögonsjukdomar som inte påverkar synen

Regnbågshinneinflammation. Regnbågshinneinflammation är en inflammation som gör att ögat blir rött och ljuskänsligt. Ögonen rinner och kan smärta. Normalt ger inte en regnbågshinneinflammation synnedsättning. Ögat behandlas enkelt med ögondroppar som innehåller kortison.

Akut bindhinneinflammation (katarr). Bindhinnan är en slemhinna som skyddar ögat och ögonlockets insida. Denna bindhinna kan bli inflammerad, ofta på grund av virus. Ögat blir då rött och på morgonen kan ögat vara kletigt. Dessutom kan ögat svida, skava och ibland bli ljuskänsligt. Akut bindhinneinflammation behandlas först och främst genom att ögonen tvättas noggrant med vanlig ljummet vatten. Skulle det inte hjälpa används bakteriedödande salva eller ögondroppar.

Allergisk bindhinneinflammation. Symptomen är desamma som i akut bindehinneinflammation, men beror på allergi.  Allergisk bindhinneinflammation behandlas med ögondroppar och kombineras ibland med allergitabletter.