FS-Lasik

FS-LASIK , även kallad femtosekond ögonlaseroperation, är en teknik som används för att korrigera synfel. FS-LASIK är en ny variant av LASIK. För den som vill korrigera sitt synfel med laserteknik har FS-LASIK flera fördelar:

– Återhämtningstiden varar i bara fyra, fem timmar till skillnad från en återhämtningstid på flera veckor med LASIK.

– Den fullständiga läkningsprocessen är 1 – 1 ½ månad med FS-LASIK, den är cirka 12 veckor lång med LASIK.

– Du kan vara tillbaka på jobbet redan nästa dag till skillnad från en hel vecka med LASIK. Redan dagen efter operationen har patienten regel en bra syn.

– Den behandlade känner i regel ingen smärta efter operationen vilket man oftast gör efter en behandling med LASIK.

– Risken för en ny behandling är mycket liten, mindre än med LASIK.

FS-LASIK –  behandling

Syftet med behandlingen är att ändra formen på hornhinnan så att ljusets brytning mot ögat förändras vilket leder till en bra syn.

En laserstråle fokuseras på hornhinnan och skapar ett mycket litet lock på hornhinnan som tillfälligt lyfts bort. Sedan slipar lasern hornhinnans mellanskick så att den får en form som gör att patienten kommer att se bra.

En kort tid efter operationen ska patienten droppa ögonen med en antiinflammatorisk vätska. För säkerhetsskull får patienten också en mask som skyddar ögonen under de första nätterna så att patienten inte gnuggar ögonen av misstag i sömnen.

Ögonoperationen utförs utan narkos och patienten får lokalbedövning så att operationen kan utföras smärtfritt.  Behandlingen brukar inte ta mer än totalt 20 minuter och själva ögonoperationen tar inte mer än någon minut per öga.

FS-LASIKEN är det säkraste och mest lyckade tekniken för att ge en patient bra syn.