ICL

ICL (Intraocular Contact Lens) är en metod där en konstgjord lins operaras in i ögat, men till skillnad från RLE tar läkaren inte bort ögats naturliga lins. En ICL-behandling påverkar knappt ögats vävnad eller hornhinnans centrala delar och är därför en mycket säker metod. Dessutom går det att plocka bort den konstgjorda linsen om det mot förmodan skulle uppstå några besvär.

Den här behandlingen fungerar mycket bra för den som har tunna hornhinnor och som därför inte kan behandlas med LASIK.

ICL  används vid närsynthet, långsynthet och astigmatism och ger mycket bra resultat. Den konstgjorda linsen gör att ljuset ändrar brytpunkt i ögat vilket ger en bra syn.

Behandling

Innan operationen får patienten lokalbedövning och sedan lägger ögonkirurgen ett litet snitt vid sidan av hornhinnan. Den konstgjorda linsen förs sedan in mellan hornhinnan och ögats regnbågshinna. Det lika snittet läker av sig själv.

Patienten ska använda ögondroppar i tre till fyra veckor efter operationen, men redan dagen efter operationen brukar patienten uppleva en synförbättring. I början kan synen variera något, men efter några dagar brukar den stabiliseras och personen kommer att se bra. Ibland kan den nyopererade känna att den konstgjorda linsen skaver lite, men det går snabbt över.

Precis som med RLE-behandlingen är återhämtningstiden upp till fyra veckor och därför opereras bara ett öga i taget.