Lasek

LASEK (Laser Sub Epithelial Keratokomileusis) är en kombination av en ytmetod och eximerlaserbehandling.

Den första LASEK-operationen gjordes vid Massachusetts Eye and Ear Infirmary  1996 av oftalmologen Dimitri Azar.

Genom att droppa alkohol på hornhinnan så kan epitelet, hornhinnans yttersta skikt, lyftas av i sin helhet.

Eximerlasern tar bort vävnad i de underliggand hornhinneskiktet för att korrigera brytningsfelet. Epitelet läggs sedan tillbaka. Hornhinnan skyddas med en kontaktlins som får sitta på plats ett par dagar. LASEK väl lämpad för personer som har mycket tunna hornhinnor eftersom LASEK-operationen inte kräver så mycket vävnad.

Det kan några dagar efter operationen kännas som om man har ett främmande föremål i ögat och det kan även klia en del. Under samma period kan synen vara oskarp, detta fram tills det att hornhinnan återigen blir slät. Egentliga smärtor är sällsynta men om de förekommer lindras de väsentligt med hjälp av smärtstillande tabletter.

Operationen tar några minuter och båda ögonen kan opereras samtidigt.

LASEK behandlar:

  • Närsynthet upp till cirka -7 D
  • Översynthet upp till cirka +3 D
  • Astigmatism upp till cirka -2,5 D

Som vid alla operationer finns det även här biverkningar, exempel på dessa är:

  • Ljuskänslighet som försvinner gradvis efter operationen.
  • Torra ögon som man behandlar med tårersättande droppar flera gånger om dagen i veckor efter operationen.
  • Nattsyn som påverkar när du kör bil om natten eftersom pupillerna då utvidgar sig över det opererade området. Problemet brukar försvinna efter 3-4 månader efter operationen.
  • Halos och Starbursts som omvandlar det ljus du ser till antingen ett ljus med en aura (Halo) runt eller att ljuset blir till månguddiga stjärnor (Starbursts).