RLE

RLE (Refractive Lens Exchange) innebär att ögats naturliga lins byts ut mot en konstgjord plastlins. Med hjälp av den nya linsen förändras ljusets brytpunkt i ögat vilket gör att personen får en bra syn.

RLE har länge varit en mycket populär metod för behandling av närsynthet, långsynthet och astigmatism. Det är vanligast att RLE används för korrigering av ålderssynthet. Eftersom den nya plastlinsen inte är flexibel utförs den sällan på personer under 40 år. Ögat måste först ha stabiliserats vilket den inte har gjort på yngre personer. Även vid grå starr används denna metod.

Det finns två typer av linser som brukar användas vid RLE. Antingen används en multifokal lins som gör att personen kommer att se bra på alla avstånd eller en monofokal lins som gör att patienten kommer att se bra antingen på nära avstånd eller långt avstånd. Vilken lins som används skiljer sig åt från fall till fall.

Behandlingen

Under RLE-behandlingen får patienten lokalbedövning som gör att operationen kan utföras smärtfritt. Läkaren gör ett snitt i hornhinnan för att sedan lossa och plocka ut den naturliga linsen. Efter det sätter läkaren en plastlins in som är speciellt anpassad för den enskilde patienten.

Behandlingen består av två operationstillfällen eftersom patienten ska använda en ögonlapp i tre till fyra veckor för att skydda det nyopererade ögat och behöver ett öga att titta med.  En operation tar mindre än 15 minuter att genomföra.