Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar delas in i fyra olika kategorier.

  • Sjukdomar i ögats hjälporgan
  • Sjukdomar i själva ögat
  • Sjukdomar i ögats förbindelser med centrala nervsystemet
  • Allmänsjukdomar som återverkar på ögat

Vanliga ögonsjukdomar

Nedan kan du läsa kort om de vanligaste ögonsjukdomarna i Sverige.

Bindhinnekatarr

Är en av de vanligaste ögondiagnoserna. Symtomen kan vara både akuta och kroniska. Oftast är åkomman godartad och går över av sig själv efter ett tag. Ögonen blir röda och kladdiga, man får en känsla av att ha grus i ögonen. Synen påverkas inte.
Läs mer om bindhinnekatarr.

Grön starr (glaukom)

Det är en sjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck men inte i alla fall. Det är en sjukdom som kommer smygande i form av sämre syn, har den väl börjat kan man inte bli botad från den. Man kan däremot bromsa utvecklingen med olika sorters mediciner. Sjukdomen drabbar oftast äldre människor.
Läs mer om grön starr.

Gula fläcken (makuladegeneration)

Är den vanligaste orsaken till blindhet på personer över 65 år. Vid Gula fläcken försämras syncellernas funktion och syncellerna i gula fläcken förtvinar gradvis. Det leder oftast till blindhet med tiden.
Läs mer om gula fläcken.

Grå starr

Innebär en grumling av ögats lins som hindrar ljusets väg in i ögat. Symtomen är dimmighet eller grådis framför ögonen. Behandlingen består oftast av operation. Grå starr kan drabba alla åldrar men är vanligast bland äldre.
Läs mer om grå starr.