Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är en av våra vanligaste ögonsjukdomar och drabbar många personer i medelåldern. Även om glasskroppsavlossning låter som en farlig ögonsjukdom leder den sällan till några allvarliga komplikationer och besvären brukar minska av sig själv efter några månader, såvida inte glaskroppsavlossningen leder till näthinneavlossning som är en allvarlig ögonsjukdom.

Ögats glaskropp är en slags genomskinlig geléboll som finns mellan ögats lins och näthinnan. Glaskroppen fyller ut hela ögats hålrum och utgör den absolut största delen av ögat.  Tillsammans med ögats lins och hornhinnan är det glaskroppens uppgift att bryta ljuset rätt mot näthinnan så att du ser bra. När man blir äldre blir glaskroppens geléaktiga vätska vattnigare och glaskroppen kan krympa ihop lite. Om den krymper ihop för mycket lossnar den från ögats väggar och det är då man drabbas av glaskroppsavlossning. Det här är extra vanligt hos närsynta personer och för de som har haft en svår ögoninflammation.

Symptom

När glaskroppen krymper ihop bildas glaskroppsslöjor som gör att du upplever prickar och svarta fläckar framför ögonen. Fläckarna kan se ut som maskar, linjer eller nät. Dessa effekter syns tydligast när man tittar mot en ren bakgrund, till exempel mot himlen eller mot en plan yta.

Behandling

Glaskroppsavlossning behöver inte behandlas eftersom symptomen minskar av sig själv och kan försvinna helt med tiden, men om din syn försämras avsevärt, om du upplever stora svarta fläckar som drar sig mot ögats mitt eller upplever att det blixtrar framför ögonen bör du snarast uppsöka läkare. Då finns det risk för att glaskroppsavlossningen har lett till en hornhinneavlossning som är en av våra allvarligaste ögonsjukdomar. Hornhinneavlossning kräver en snabb behandling för annars riskerar du att bli blind.