Grå starr (katarakt)

Grå starr även kallat katarakt är en sjukdom som drabbar ögats lins som sitter bakom regnbågshinnan, linsen blir grumlig och synen blir då påverkad. Grå starr utvecklar långsamt och behandling finns. Oftast drabbas äldre, kvinnor över 70 år är den största gruppen. Båda ögonen drabbas oftast men i olika takt. Men även yngre kan drabbas, grå starr finns i alla åldrar men är mer ovanligt då.

När yngre drabbas så ligger oftast någon annan sjukdom bakom som t.ex. diabetes. Rökning och undernäring är andra orsaker till grå starr.

Det är vanligt att linsen grumlas lite vid ålder men vid grå starr är symtomen väldigt stora och man vet inte idag orsaken till varför det blir så.

Symtom

  • Synen försämras långsamt, du får svårt att se på långt avstånd och bedöma avstånd. Du får också svårt att läsa om du inte har väldigt starkt belysning.
  • Du får svårare att se konturer och färger, förmågan blir kraftigt försämrad.
  • Dubbelseende kan uppstå.
  • Du kan lättare bli bländad av för starkt ljus.
  • Omgivningen ser oftast grågul ut.

Blir man inte hjälpt av sin vanliga optiker ska man söka hjälp hos läkare för en utredning.

Behandling

Vid grå starr är det ingen brådska eftersom sjukdomen utvecklas väldigt långsamt. Om du inte har stora besvär som försvårar din vardag kan man bedöma att ingen operation behövs. Diskussioner förs mellan dig och din läkare. Vid svårare besvär så kan en operation vara av vikt. Operationen görs genom lokalbedövning och tar cirka en halvtimme och man får gå hem samma dag. Man sätter in en konstgjord lins, du får sen ögondroppar att behandla med under några veckor för att förhindra ärrbildning och skadliga beläggningar på den nya linsen.

Denna operation brukar vara väldigt lyckad och många behöver bara läsglasögon efter operationen.