Grön starr (glaukom)

Grön starr är det äldre namnet på sjukdomen Glaukom. Sjukdomen drabbar oftast äldre och man ser den sällan hos människor under 50 år. Vid Glaukom har man oftast för högt tryck i ögat som gör att synnerven sakta försämras. Om man kommer under vård tidigt så behandlas man genom att man sänker trycket i ögat och då stannar man av försämringen av synnerven. Men den skada som redan har skett är bestående.

Kronisk Glaukom

Vid kroniskt Glaukom så försämras ögats syn sakta genom att trycket i ögat höjs. Upptäcker man det i tid så får kan de flesta behandlas framgångsrikt och man kan på så sätt behålla sin syn livet ut om man följer behandlingsråden noggrant.

Symtom på kroniskt Glaukom

Utvecklingen av kronisk Glaukom går oftast väldigt långsamt. Det kan ta flera år innan man får tydliga besvär. Det beror på att det först är det yttre synfältet som påverkas och sist drabbas det inre synfältet och det är då du som patient oftast märker av det. Symtomen kan också vara att man ser regnbågsfärgade ljusringar kring olika ljuskällor.

Akut Glaukom

Akut Glaukom är en mer ovanlig sort men om man drabbas av den kan den vara väldigt allvarlig. Det som sker då är att trycket i ögat höjs plötsligt och man får snabbt försämrad syn, det drabbar oftast bara ett öga. Det är viktigt att snabbt komma under läkarvård för att häva förloppet. Man kan i värsta fall bli helt blind och ofta få mycket försämrad syn.

Symtom på akut Glaukom

Man får plötslig och stark värk i ett öga, huvudet och ibland illamående. Synen försämras på grund av att hornhinnan svullnar. Man ser regnbågsfärgade färger kring ljuskällor.

Om man vet att man har Glaukom i släkten kan man förebygga sjukdomen genom att vända sig till ögonläkare för undersökning när man börjar närma sig riskåldern, det vill säga den ålder som dina släktingar fick sin diagnos.