Hornhinneinflammation

Hornhinneinflammation (Keratit) gör att ögat blir rött, rinner och kan skava, göra ont och blir ljuskänsligt. Om hornhinneinflammationen är liten och ytlig försvinner den vanligtvis av sig själv och ger inga men. En mer omfattande hornhinneinflammation kan emellertid ge ett bestående ärr på hornhinnan som gör att man ser sämre. Hur mycket hornhinneärret påverkar synen beror på hur genomskinligt det är. Om du skulle drabbas av ett hornhinneärr är det inte så säkert att du kan använda kontaktlinser längre om du är kontaktlinsbärare.

Orsaker

Hornhinneinflammation beror på att ögat har angripits av bakterier som pneumokocker, stafylokocker eller streptokocker. Om du använder kontaktlinser kan det handla om pseudonomas.

Behandling

Om du misstänker att du har drabbats av Keratit bör du genast kontakta närmaste vårdcentral och boka tid hos en läkare. Dina ögon behandlas sedan med en speciell salva eller ögondroppar så att du i bästa fall slipper få några bestående men. Följande läkemedel brukar användas vid behandling av hornhinneinflammation:

  • Ciloxan, ögondroppar (för kontaktlinsbärare)
  • Oftaquix, ögondroppar (för kontaktlinsbärare)
  • Aciklovir, ögonsalva.
  • Fucihalmic, ögonsalva.
  • Chloromycetin, ögonsalva & ögondroppar.

Det är inte alltid så lätt att veta när man har drabbats av en hornhinneinflammation eftersom det första stadiet i sjukdomsförloppet kan förväxlas med ögoninflammation. Därför rekommenderar vi på ogonsjukdom.se att du alltid kontaktar en läkare, även om du bara tror att du har drabbats av en ögoninflammation.