Näthinneavlossning

Näthinneavlossning är en ovanlig men allvarlig ögonsjukdom som oftast drabbar folk i medelåldern och äldre. Anledningen till det är att ögats glaskropp (den genomskinliga geléaktiga massa finns mellan ögat och näthinnan) börjar att sjunka ihop i medelåldern. I värsta fall leder det här till att man får ett litet hål i näthinnan där vätska läcker in som gör att näthinnan börjar lossna från ögats innervägg. Det är då man drabbas av näthinneavlossning.

Det är i näthinnan som ögats synceller sitter och om näthinnan tappar sitt fäste kan inte syncellerna skicka sina synimpulser till hjärnan. När näthinnan förlorar kontakten med den underliggande hinnan förlorar näthinnans synceller även sin näring och riskerar att dö. Näthinneavlossning kan därför leda till att man förlorar synen helt.

Symptom

De som drabbas av en näthinneavlossning brukar uppleva att det blixtrar framför ögat och att svarta fläckar sakta drar sig mot ögats mitt. Om du upplever dessa symptom måste du genast söka läkarvård, annars riskerar du att förlora din syn.

Behandling

Om du drabbas av näthinneavlossning och får vård snabbt har du 90 procents chans att få behålla din syn. Näthinneavlossning behandlas med ett kirurgiskt ingrepp då kirurgerna suger ut den vätska som har samlats bakom näthinnan, sätter tillbaka näthinnan på ögats innervägg och reparerar hålet som finns på den. Om hornhinnan inte har hunnit lossna lagas hålet i näthinnan med hjälp av ögonlaser och ingen kirurgiskt ingrepp krävs.