Astigmatism

Astigmatism är ett brytningsfel som beror på att hornhinnan är ojämn. Den ojämna hornhinnan gör att ljuset bryts fel i ögat vilket leder till en dålig syn och att den drabbade ofta ser dåligt på både nära och långt håll. Det innebär att en astigmatiker i praktiken både är närsynt och översynt. Det finns även de som kan se relativt bra på nära och långt håll men inte på några meters avstånd. Hur astigmatismen yttrar sig beror helt och hållet på hur hornhinnans ojämnheter ser ut.

Symptom och orsaker. Om du upplever att du inte ser bra på alla avstånd, om dina ögon känns ansträngda och om du ofta får huvudvärk bör du uppsöka en optiker för att se om du har astigmatism. Astigmatism orsakas oftast av en felaktig tillväxt av ögat men kan också vara en följd av en ögonskada eller en annan ögonsjukdom. Astigmatism är också en ärftlig ögonsjukdom, så om någon av dina föräldrar eller far- och morföräldrar är drabbade bör du kontrollera dina ögon.

Behandling. Astigmatism korrigeras enkelt med hjälp av glasögon eller toriska kontaktlinser. Dessa glasögon och linser har en speciell slipning som gör att astigmatikern ser bra på alla avstånd. Idag kan man även ögonlaseroperera sig för att bli av med sin astigmatism.

Rekommenderade linser för astigmatism: