Översynthet

Översynthet eller hyperopi är det vanligaste synfelet i de befolkningar som undersökts. Man räknar med att ungefär 80 % har en lättare form av översynthet. Dock behöver de flesta inga glasögon för detta förrän i medelåldern, då linsen i ögat blir stelare med åren och inte kan ställa om mellan långt och nära håll.

Översynthet beror på att ögats brytande system inte är tillräckligt starkt i förhållande till sin axiallängd. Översynthet kan leda till vissa besvär, huvudvärk och trötthet är vanligt, och framförallt i samband med närarbete.

I vissa fall av översynthet kan det vara svårt att uppnå full synskärpa till och med om man har bästa möjliga glasögon. De glasögon man annars använder vid översynthet är konvexa vilket leder till att användarens ögon ser större ut än normalt. Översynthet kommer ofta genetiskt och utvecklas i takt med att man åldras.

Hos barn med kraftig översynthet är det viktigt att denna upptäcks i tid och korrigeras med glasögon, annars kan synutvecklingen påverkas negativt och resultera i skelning.

Ett översynt öga har blivit lite ovalt i formen, alltså att ögongloben är för kort. Bilden bryter bakom näthinnan istället för att brytas precis på näthinnan som ett fungerande öga gör. Det gör att man ser suddigt.

En översynt person behöver inte använda glasögon när han eller hon t.ex. tittar på TV, men behöver ha glasögon vid läsning av en bok, eftersom personen då antagligen håller boken nära ögonen. Detta gör att bilden bryts bakom näthinnan.

Översynthet kan ibland åtgärdas genom en ögonoperation med laserkirurgi (LASIK), men kan även avhjälpas med konkava speciallinser.